Styret i ILCA Norge 2021

ILCA Norge er en interesseorganisasjon som jobber for ILCA (Laser)seiling i Norge.

Organisasjonsnummer
989 559 738
Kontonummer
9235.24.58289

Leder Eivind Wiik
Mobil 47400770
Sportslig leder Vidar Skaar
Mobil 95721233
Kasserer Elin Middelthon
Mobil 90659150
Styremedlem Hedvig Juell
Mobil 90200304
Masterrepresentant Anne Marit Hansen
Mobil 48 2525 12
Utøverrerpesentant Marie Lepperrød
Mobil 46893098
Varamedlem Elisabeth Ørjavik
Mobil 97429904
Webmaster
webmaster@lasernytt.no
Dave Talloen
Mobil 9260 4196

Felles epost til styret som ønskes benyttet er post@lasernytt.no