Styret i NLK 2020

Norsk Laserklubb er en interesseorganisasjon som jobber for Laserseiling i Norge.

Organisasjonsnummer
989 559 738
Kontonummer
9235.24.58289

Norsk Laserklubb er en interesseorganisasjon som jobber for Laserseiling i Norge.

Planlagte styremøter våren 2020

TBD

Leder / Mesterskapskoordinator Elisabeth Ørjavik
Mobil 97 429 904
Sportslig leder Bård Birkeland
Mobil 920 20 800
Kasserer Marit Hagland
Mobil 45 261 799
Ranking/ Rekrutterings ansvarlig Odd-Steffen Garvik
Mobil 94 830 010
Masterrepresentant Anne Marit Hansen
Mobil 48 2525 12
Utøverrerpesentant Ingrid Bøen
Mobil 94 879 112
Webmaster
webmaster@lasernytt.no
Dave Talloen
Mobil 9260 4196

Felles epost til styret som ønskes benyttet er post@lasernytt.no