Bli medlem

Innmelding i Norsk Laserklubb – rev 04.02.2020 etter årsmøtet 2020

Iflg klassereglene pkt 9 er medlemsskap i nasjonal klasseklubb påkrevet for deltakelse i rankingseilaser eller mesterskap.

9. CLASS ASSOCIATION MEMBERSHIP

No person is permitted to race a Laser in any Fleet, interFleet, District, or other sanctioned event unless at least one member of the crew is a current member of the International Laser Class Association (a member of a District Laser Association duly established in accordance with the Constitution is a member of the International Laser Class Association).

Meld deg inn i Norsk Laserklubb på deltager.no 

Medlemskort EURILCA/ILCA skrives ut til de seilere som trenger dokumentasjon på betalt medlemskap primært internasjonalt.  Kasserer har noe oversikt/innsikt og vil levere ut på NCene – men tar gjerne imot bestillinger i tillegg.  På NC’er/NM’er i Norge er din egenerklæring med angitt ok for betalt medlemskap «bevis» nok. Startlister sjekkes jevnlig mot medlemsliste.

Seilere som ønsker å delta på en samling i NLK’s regi skal betale vannlig medlemskontigent.

På årsmøte ble følgende kontigenter vedtatt for året 2020:

Vanlig medlem kr. 550,-

Familiemedlem kr. 800,-
(familie er begrenset til to voksne medlemmer samt ytterligere familiemedlemmer under 20 år.)
Alle familiemedlemmer skal ha samme bostedsadresse.

Det vil være halv medlemsavgift for nye seilere som melder seg inn etter 1. august.

OBS: husk å løse NSF årslisensen