NC Laser og COVID situasjonen (oppdatert 06.07.21) Utsettelse for NC #2 & 3 og update NC Molde

NC4 Molde flyttet til 18-19. september

NC Molde er flyttet til helgen 18-19. september 2021!!

Sammen med Molde seilforening har ILCA Norge valgt å flytte NC en uke ut i september. Dette for at flest mulige skal få mulighet til å delta på både internasjonale regattaer (Kieler Woche 4 – 12. september) og NC hjemme i Norge. Vi tror dette er den beste løsningen for dere seilere! Håper det ikke blir for store ulemper med omgjøring av planer. Takker Molde seilforening for velvillighet med å skyve arrangementet en uke ut i tid. Vi sees i Molde!!

Laserklubben minner om at du må ha følgende klart før start:

1. Medlemskap i Norsk Laserklubb

2. Gyldig seillisens

3. Komplett seilnummer i seilet

4. Godkjent klasse båt

Obs. Dette er den opprinnelige KielerWoche-helgen som er utsatt til september.

NC1 Horten 19-20.juni 2021

Pr i dag (17/06) er vi inne i trinn 2 i Regjeringens gjenåpningsplan etter Coronapandemien. Iflg nasjonale retningslinjer- se info på FHI nettsider, kan det ikke arrangeres nasjonale men kun regionale arrangement for barn/unge i trinn 2. I morgen (18/06) skal regjeringen ha pressekonferanse kl.13 med informasjon om videre plan for gjenåpning. Alle signaler tyder på at man da vil gå fra trinn 2 til trinn 3, med iverksettelse natt til lørdag. Hvis regjeringen kommer med slik informasjon i morgen kan seilere fra seilregion vest delta på NC i Horten. Hvis det ikke blir gjenåpning til trinn 3 kan seilerne fra region vest ikke delta. Horten seilforening arrangerer planlagt regatta uavhengig av hva som blir utfallet av regjeringens pressekonferansen i morgen:

Hvis videreføring av trinn 2 blir det en regional regatta for seilregion Sør Øst. Hvis det blir nasjonal gjenåpning til trinn 3 blir det NC#1 som planlagt. Basert på dette må hver enkelt seiler og støtteapparat i vest vurdere om man vil reise til Horten og ta den «risikoen» det er om å måtte returnere uten å få seilt – Vi krysser fingre for at dette går i boks !!

NC2 ER UTSATT – Sandefjord utsettes til ny ubestemt dato

Ny dato vil bli satt i samarbeid med Sandefjord Seilforening. Vi håper at de lokale smittevernsreglene for din region er slik at det denne helgen er det mulig å gjennomføre regatta. Vi håper alle seilkretser benytter muligheten til å arrangere mindre regattaer.

NC3 ER UTSATT – RAN utsettes til ny ubestemt dato

Ny dato vil bli satt i samarbeid med Ran Seilforening. Vi håper at de lokale smittevernsreglene for din region er slik at det denne helgen er det mulig å gjennomføre regatta. Vi håper alle seilkretser benytter muligheten til å arrangere mindre regattaer.

Med hilsen styret i ILCA Norge

ILCA Norge ønsker, og oppfordrer dere alle til at det uansett blir seiling på opprinnelig NC helg; at denne arrangeres lokalt, som ILCA helg, der man benytter de muligheter til aktivitet som regionale og lokale reguleringer gir mulighet for.

Med seilerhilsen og håp om snarlig Covid løsning

fra styret i ILCA Norge!!