NC Laser og COVID situasjonen (oppdatert 11.05.21) Utsettelse for NC #1 ,2 & 3

NC3 ER UTSATT – RAN utsettes til ny ubestemt dato

Ran Seilforening utsettes NC3 til ubestemt dato. Ran Seilforening sammen med ILCA Norge har besluttet at det med dagens smittevernregler ikke er mulig å arrangere NC3 5-6. juni 2021. Det er dessverre ikke endringer i sikte som vil gjøre det mulig heller. I enkelthet betyr dette at NC-arrangementet er utsatt.Ny dato vil bli satt i samarbeid med Ran Seilforening. Vi håper at de lokale smittevernsreglene for din region er slik at det denne helgen er det mulig å gjennomføre regatta. Vi håper alle seilkretser benytter muligheten til å arrangere mindre regattaer.

Med hilsen styret i ILCA Norge

NC2 ER UTSATT – Sandefjord utsettes til ny ubestemt dato

Sandefjord Seilforening sammen med ILCA Norge har besluttet at det med dagens smittevernregler ikke er mulig å arrangere NC2 7-9. mai 2021. Det er dessverre ikke endringer i sikte som vil gjøre det mulig heller. I enkelthet betyr dette at NC-arrangementet er utsatt.

Ny dato vil bli satt i samarbeid med Sandefjord Seilforening. Vi håper at de lokale smittevernsreglene for din region er slik at det denne helgen er det mulig å gjennomføre regatta. Vi håper alle seilkretser benytter muligheten til å arrangere mindre regattaer.

Med hilsen styret i ILCA Norge

NC1 ER UTSATT – Horten settes til 19-20.juni 2021

Horten seilforening sammen med ILCA Norge besluttet at det ikke er mulig å gjennomføre NorgesCup 1 den 24-25. april 2021 som planlagt på grunn av den pågående pandemi og covid19 situasjonen.

Dette betyr at NC1 2021 er UTSATT og vil bli forsøkt gjennomført 19. og 20. juni. Dette er den opprinnelige KielerWoche-helgen som nå er utsatt til september.

ILCA Norge ønsker, og oppfordrer dere alle til at det uansett blir seiling på opprinnelig NC helg; at denne arrangeres lokalt, som ILCA helg, der man benytter de muligheter til aktivitet som regionale og lokale reguleringer gir mulighet for.

Med seilerhilsen og håp om snarlig Covid løsning

fra styret i ILCA Norge!!