INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK LASERKLUBB 2021

Årsmøte for Norsk Laserklubb 2021

Tid: Onsdag 10. Mars 2021,  kl. 19.00

Møtet vil bli avhold digitalt og her er linken for Teams møte

Saker til årsmøtet må sendes til post@lasernytt.no senest 2 uker før årsmøtet. Alle saker og revidert regnskap blir lagt ut på hjemmesiden for innsyn innen onsdag 3.mars, 1 uke før møtet.

SAKSLISTE

1. Konstituering

a. Godkjenne innkalling.

b. Velge dirigent

c. Velge sekretær og tellekorps

d. Godkjenne de fremmøtte representanter

e. Godkjenne saksliste

f. Velge to representanter til å skrive under protokoll

2. Norsk Laserklubbs årsberetning

3. Norsk Laserklubbs regnskap for 2020

4. Innkomne forslag og saker

5. Fastsette årets kontingent

6. Fastsette ny avgift for deltagelse i Norgescup

7. Forslag til budsjett for 2021

8. Endring av klasseklubbnavn

9. Presentasjon av ny logo for klasseklubben.

10. Valg

Vel møtt! 

Mvh Styret i Norsk Laserklubb