Norsk Laserklubb søker arrangører til 2x NM 2020

NLK ønsker å avholde

  • NM åpne klasser 4.7 og Radial helgen 7.-9. August
  • NM Olympiske klasser helgen 14.-16. August.

Disse datoer kan diskuteres men er å foretrekke. Forutsetning er at dette avholdes i tråd med nasjonale retningslinjer/veiledere fra myndighetene med tanke på koronasituasjonen. Man er derfor åpne for at det kan skje endringer underveis som for eksempel avlysninger.

Søknad sendes til post@lasernytt.no Fristen er 9/6/2020