Kort oppdatering fra NLK

Kjære alle medlemmer og seilere i Norsk Laserklubb. Vi håper dere alle har det bra og tar vare på hverandre i den spesielle situasjonen Norge og vi nå står i.

Myndighetene har som alle vet bestemt at all organisert idrettsaktivitet skal opphøre med umiddelbar virkning fom 12. mars. Vi ser nå at denne beslutningen har vært helt riktig. Norge står i en alvorlig situasjon med smittespredning og vi ser at dette får dramatiske konsekvenser for idretten og seilingen vår. Det skal fattes ny beslutning om restriksjoner den 26. mars.  NLK anbefaler i likhet med Norsk Optimistjolleklubb ingen samlinger eller organisert trening før etter påske. Ut over dette følges myndighetenes råd til enhver tid.

Vi ser nå at det også kan bli vanskelig å få gjennomført årets Norges Cuper. Det er for tidlig å ta noen avgjørelser. NLK vil kommunisere med arrangører og komme med oppdateringer på dette så snart det lar seg gjøre.

Varme hilsener fra Styret i NLK