Styret i NLK

Norsk Laserklubb er en interesseorganisasjon som jobber for Laserseiling i Norge.

Organisasjonsnummer
989 559 738
Kontonummer
9235.24.58289

Norsk Laserklubb er en interesseorganisasjon som jobber for Laserseiling i Norge.

Leder Mikael Heimonen
Mobil         481 28 436
E-post       mikael.heimonen@nordforsk.org
Nestleder/Sportslig leder Hans Wang
Mobil         xxx xx xxx
E-post       Hans.s.wang@icloud.com
Kasserer Mikael Heimonen
Mobil         481 28 436
E-post       mikael.heimonen@nordforsk.org
Styremedlem Morten Tveit
Mobil         971 25 090
E-post       morten.tveit@egonzehnder.com
Sekretær                               Marit B. Hagland
Mobil         452 61 799
E-post       marit.hagland@gmail.com
Styremedlem TBN
Mobil
E-post
Medlemmsansvarlig Anders Hommerstad
Mobil         xxx xx xxx
E-post       andhom@ous-hf.no
Styremedlem/Seiler  TBN

Mobil        xxx xx xxx
E-post