Bli medlem

OBS:

grunnet innføring av nytt medlemsregistreringssystem er det ikke mulig å motta kontingent for 2019 enda. Når alt er på plass oppdaterer vi her på webside og FB

mvh

Styret

Innmelding i Norsk Laserklubb – rev 04.02.2016 etter årsmøtet 2016

Iflg klassereglene pkt 9 er medlemsskap i nasjonal klasseklubb påkrevet for deltakelse i rankingseilaser eller mesterskap.

9. CLASS ASSOCIATION MEMBERSHIP

No person is permitted to race a Laser in any Fleet, interFleet, District, or other sanctioned event unless at least one member of the crew is a current member of the International Laser Class Association (a member of a District Laser Association duly established in accordance with the Constitution is a member of the International Laser Class Association).

Meld deg inn i Norsk Laserklubb ved å sende en epost med:

  • angivelse av hva saken gjelder
  • navn
  • fødselsdato
  • adresse
  • telefon mobil
  • telefon privat
  • epostadresse
  • 4.7, Radial el. Standard
  • seilnummer

til kassereren og betale inn kontingent, p.t. kr 500,- / 750,- pr år til konto nr. 9235.24.58289.

Medlemskort EURILCA/ILCA skrives ut til de seilere som trenger dokumentasjon på betalt medlemskap primært internasjonalt.  Kasserer har noe oversikt/innsikt og vil fortløpende sende ut – men tar gjerne imot bestillinger i tillegg.  På NC’er/NM’er i Norge er din egenmelding med angitt ok for betalt medlemskap «bevis» nok. Startlister sjekkes jevnlig mot medlemsliste.

På årsmøte ble følgende kontigenter vedtatt for året 2016:

Vanlig medlem kr. 500,-

Familiemedlem kr. 750,-
(familie er begrenset til to voksne medlemmer samt ytterligere familiemedlemmer under 20 år.)
Alle familiemedlemmer skal ha samme bostedsadresse.

Det vil være halv medlemsavgift for nye seilere som melder seg inn etter 1. august.

Det vil ikke kreves medlemsavgift av seilere som ønsker å delta på een høstsamling I NLK’s regi.