Saker til årsmøte 2019

Laserklubben planlegger et årsmøte i januar 2019 – eksakt dato annonseres senere. Vi ønsker engasjement fra våre medlemmer og oppfordrer derfor til å melde inn saker det ønskes at vi tar opp. Vi planlegger å gjennomføre møtet som en kombinasjon av fysisk oppmøte i tillegg til videokonferanse lokalisert i baser rundt om i landet.

Sakene sendes Styrets sekretær, Marit Hagland, på epost adresse marit.hagland@gmail.com før 1. desember 2018.