Karbon toppmast – NC2 Bergen

De nye karbon toppmastene vil pga. leveranseproblemer fra produsent/importør ikke bli tillatt brukt under NC2 2017 i Bergen.