Støtte ifm. deltagelse til Internasjonale mesterskap

laserlogo-120x51Styret i Laserklubben har besluttet å støtte utøvere som deltar på mesterskap i regi av ILCA/EURILCA.

Følgende kriterier må oppfylles:

  • Mesterskapet må være utenfor Norden
  • Utøveren må være medlem av NLK
  • Utøveren er ikke på landslag
  • Utøveren kan kun søke støtte til ett mesterskap selv om man har deltatt på flere

Utøvere som deltok på Laser Worlds 4,7 i Kiel kan ikke søke da de allerede har mottatt støtte gjennom NLKs bidrag i forbindelse med trenerutgifter under mesterskapet.

NLK bidrar med 2.000,- i deltager støtte til ett ILCA/EURILCA mesterskap.

Kortfattet søknad sendes til per.hogheim@gmail.com hvor det opplyses om navn på utøver, hvilket mesterskap det søkes for og kontonummer støtten skal utbetales til.

Søknadsfrist: 15.10.2016